Co je NLP

 

NLP – Nástroj úspěšných lidí

Neurolingvistické programování

Neurolingvistické programování (NLP) je věda o tom, jak lidský mozek kóduje učení a zkušenosti. Je to systematické studium lidské komunikace a způsobu, jakým si vytváříme realitu. NLP je jako uživatelský manuál pro mozek, nebo psychologie úspěchu. Umožňuje dosahovat mimořádných výsledků v jakékoli oblasti.

Pomocí NLP získáte nové strategie, jak se velmi jednoduše posunout v životě dál, tam, kam chcete. Je úžasné vidět, že stačí malé změny, pro to, aby mohly přijít obrovské výsledky. Proto tuto strategii využívá mnoho vrcholových sportovců, manažerů, podnikatelů a úspěšných lidí.

Skvělou zprávou pro mnoho klientů je, že pokud chtějí odstranit problém, nepotřebuji se ptát na důvody vzniku či jeho podrobnosti. Pomocí otázek metamodelu řeči a NLP se ptám, jak klient daný problém vnímá a čím ho chce nahradit. Pak změníme strukturu jeho vnímání a problém je minulostí.


NLP vychází ze tří slov:

Neuro značí neurologické procesy našich smyslů - zraku, sluchu, hmat, čichu a chutě. To, jak vnímáme svět venku i uvnitř sebe. Jak organizujeme své myšlenky a to, co zažíváme, vidíme a slyšíme tam venku.

Lingvistické je z latinského slova Lingua. Řeší, jak to, co prožíváme, přenášíme do jazyka. Naše myšlení je auditivní. To znamená, že myslíme v řeči, komunikujeme se sebou.

Programování. Spojení toho, co zažíváme, co je uvnitř nás, a jak komunikujeme, působí, že programujeme. To, jak se programujeme má velký vliv na to, jak vypadá naše realita. Díky NLP si můžeme vybrat své myšlenky, pocity i činy, abychom dosáhli, čeho chceme.